Intyg

Intyg

Ibland förväntar sig våra kunder att de ska få ett intyg med deras registreringsnummer från oss och blir förvånade när så inte är fallet. På denna sida reder vi ut vad ni ska ta med er på registreringsbesiktningen och varför vi inte utfärdar intyg med registreringsnummer. 

Först av allt kan vi inte intyga vad våra kunder gjort med sina A-traktorer. Detta eftersom vi i regel aldrig ser A-traktorerna. Det enda vi vet är att vi sålt en produkt, ofta till någon annan än personen som installerar produkten. Eftersom vi inte har någon insyn i vad våra kunder gör med sina A-traktorer finns det absolut ingen anledning att utfärda ett intyg med kundens registreringsnummer. Det innebär dessutom att vi besparar kunderna krånglet med att ange registreringsnummer när produkten beställs. 

En annan fråga vi ofta får handlar om engångsintyg och varför vi inte skickar med ett sådant med våra produkter. Svaret är att det inte finns någon anledning. Vi vill också vara tydliga med att det inte finns några krav eller föreskrifter som kräver denna typ av intyg, varken från transportstyrelsen eller från besiktningsföretagen centralt. Under åren vi levererat hastighetsregulatorer för A-traktorer har frågan om engångsintyg kommit från ett fåtal besiktningsstationer. I samtliga fall har de varit nöjda med vårt svar att vi inte pysslar med sådant eftersom det inte tillför något, annat än att krångla till det för kunderna. I samband med registreringsbesiktningen måste den som byggt om fordonet utfärda ett intyg med tillhörande bilaga som beskriver hur hastigheten begränsats. I denna beskriver kunden vilken av våra produkter som används, vilket kontrolleras visuellt av besiktningsingenjören.

Innan besiktningen är det viktigt att du skriver ut Information till Besiktningsman för Rotcart X3M eller Information till Besiktningsman för Rotcart A2. Dokumentet beskriver produkten samt vad besiktningsingenjören ska kontrollera. Vidare behöver du ta med ett intyg med tillhörande bilaga som beskriver hur hastighetsbegränsningen är utförd. Mall för intyg och bilaga hittar du tillexempel på Opus websida. Exempel på bilaga hittar du här.

Vi utvecklar, producerar och säljer elektronik för fordon. Med hög kompetens och lång erfarenhet leverar vi marknadsledande kvalitet och maximal kundnytta

Payment with Klarna

© 2024 Rotcart - för dig som bygger A-traktor