Att välja typ av hastighetsregulator

Att välja typ av hastighetsregulator till din A-traktor är ett viktigt val som kan komma att påverka både säkerhet, köregenskaper och ekonomi. På den här sidan ger vi våra tips om vad vi tycker att du ska tänka på, oavsett om du väljer våra produkter eller en lösning från en annan leverantör. 

Ska du spärra en lite nyare A-traktor med elektrisk gaspedal och CAN finns det många alternativ. Både företag som spärrar hastigheten genom att programmera om bilens ECU (så kallad ECU-spärr) och företag som oss själva som säljer hastighetsregulatorer som eftermonteras i bilen. Oavsett vilken alternativ du väljer så är det viktigt att tänka på att en hastighetsbegränsning till 30 km/h inte säger något om köregenskaperna. Vi har genom åren träffat många A-traktorägare som är besvikna på såväl prestanda, körkomfort  och bränsleförbrukning. Vårat råd är att alltid att fråga om leverantören av tjänsten eller produkten kan garantera att du blir nöjd med hastighetsregleringen samt att du som kund erbjuds full återbetalning om så inte är fallet. Om leverantören inte kan lova att du blir nöjd är det rimligt att fråga sig varför, och vilka risker det innebär för dig som kund. 

Om du väljer en eftermonterad hastighetsregulator är det viktigt att sätta sig in hur mycket kunskap och erfarenhet installationen kräver och göra en bedömning om du klarar av det. Kanske känner du någon med erfarenhet av bil-el som kan hjälpa till under installationen? Olika produkter kräver olika omfattande installation, och ställer olika krav på installatören. Till exempel kan nästan vem som helst koppla in en Rotcart X3M medan Rotcart A2 kräver mer erfarenhet av bil-el. 

I alla fall där lösa kablar ska kopplas in utan kontaktdon finns det alltid en risk att det blir fel. Vår erfarenhet visar att det kan hända den bästa och det är därför en självklarhet att designa alla produkter så att de tål alla tänkbara felkopplingar under installationen. 

Vårat råd är att du alltid försäkrar dig om att den produkt du väljer tål de felkopplingar den kan utsättas för under installationen, oavsett hur osannolikt det kan verka på förhand. Finns det en risk att en felkoppling förstör produkten bör du fråga dig vilka risker det innebär för dig och vad det säger om produkten i övrigt. Vi utvecklar, producerar och säljer elektronik för fordon. Med hög kompetens och lång erfarenhet leverar vi marknadsledande kvalitet och maximal kundnytta

Payment with Klarna

© 2024 Rotcart - för dig som bygger A-traktor