Anpassningar 

Rotcart A2 har stöd för ett stort antal bilmodeller som är vanligt förekommande som A-traktorer. Vi jobbar fortlöpande med att anpassa produkten för nya bilmodeller. Anpassningen är kostnadsfri och vi lämnar alltid nöjd-kund-garanti. Normalt behöver kunden inte vänta mer än en dag på att få en utökad mjukvara med stöd för sin bil. 

Så går det till

1

Kunden kontaktar oss och vi gör en initial bedömning om det är möjligt att anpassa produkten för bilmodellen. Om så är fallet beställer kunden en Rotcart A2 men tillhörande slang- och kabelsatser

2

Kunden kopplar in enheten i bilen. I första skedet är en tillfällig inkoppling av matning och CAN tillräckligt. Vi försöker alltid att bistå med bilspecifik information om hur produkten ska kopplas in. I vissa fall behöver kunden själv utföra mätningar med multimeter, till exempel för att avgöra hur gaspedalen ska kopplas in. Vår supportavdelning stöttar vid behov.  

3

Vi kopplar upp oss mot enheten, via kundens mobiltelefon eller laptop och utför mätningar på bilens CAN-bus. Samtidigt snurrar kunden på hjulen eller kör korta sträckor. Proceduren brukar ta ca 15-30 minuter 

4

Vi utökar mjukvaran och skickar en uppdaterad version till kunden. Kunden uppdaterar mjukvaran med sin telefon och testkör bilen. Vi stämmer av att allt fungerar som det ska och gör vid behov kompletterande ändringar. 

Vi utvecklar, producerar och säljer elektronik för fordon. Med hög kompetens och lång erfarenhet leverar vi marknadsledande kvalitet och maximal kundnytta

Payment with Klarna

© 2024 Rotcart - för dig som bygger A-traktor