Garanti


Garanti

Garantitiden räknas från ursprungligt inköpsdatum mot uppvisande av kvitto. Om en vara under garantitiden går sönder på grund av tillverknings- eller materialfel reparerar eller alternativt byter vi ut den. Om varan inte längre finns i vårt sortiment erbjuder Rotcart en lämplig ersättningsvara. Det är Rotcart som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

I övrigt följer vi konsumentköplagens regler och tillämpningsområden. Rotacart ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet. kvittot gäller som garantibevis.